MMAforum.dk - Tilmelding

Når du tilmelder dig MMAforum.dk, indvilliger du i at være retsgyldigt bundet af de følgende betingelser. Vi kan ændre disse til enhver tid, og vi vil gøre vort yderste for at informere dig. Dog vil det være fornuftigt, at du selv gennemgår disse betingelser regelmæssigt, idet du ved tilmelding også indvilliger i at være retgyldigt bundet af løbende opdateringer i regelsættet.

Du indvilliger i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret materiale eller indsende andet materiale, som er i strid med lovgivningen. Gør du dette, kan det medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet af os.

IP-adresserne for alle indlæg logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i, at MMAforum.dk har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse enhvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke vil MMAforum.dk ikke blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.

MMAforum.dk må ikke benyttes til markedsføring af egne eller andres hjemmesider, produkter eller tjenesteydelser med kommercielt eller andet indhold uden forudgående aftale herom. Redaktionen kan kontaktes på mail@mmaforum.dk med henblik på annoncering og lign.